Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน
6 มิถุนายน 2565 ประชาคม หมู่ 10 รอบนอก

6 มิถุนายน 2565 ประชาคม หมู่ 10 รอบนอก

6 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลเขาทราย นำโดย นายภานุวัฒน์ รัตนศฤงคาร นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลฯ ร่วมลงพื้นที่ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลเขาทราย หมู่ 10 รอบนอก เพื่อจัดทำแผนชุมชน โดยเปิดเวทีประชาคมให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น นำเสนอปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน พร้อมจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการโดยประชาชนในชุมชน ซึ่งเทศบาลฯจะรวบรวมโครงการต่างๆ ที่นำเสนอในเวทีประชาคมมาจัดทำแผนชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชนต่อไป

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

30 พฤษภาคม 2565 เปิดเวทีประชาคม "โครงการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง" ชุมชน ม.1 พัฒนา หมู่ที่ 1 ครั้งที่ 2

30 พฤษภาคม 2565 เปิดเวทีประชาคม "โครงการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง" ชุมชน ม.1 พัฒนา หมู่ที่ 1 ครั้งที่ 2

30 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลเขาทราย นำโดย นายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคาร นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล ร่วมลงพื้นที่บริเวณศาลเจ้าพ่อเขาทราย ชุมชนหมู่่ 1 พัฒนา หมู่ที่ 1 เพื่อจัดทำแผนชุมชน โดยเปิดเวทีประชาคมให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น นำเสนอปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ พร้อมจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการโดยประชาชนในชุมชน ซึ่งเทศบาลฯ จะรวบรวมโครงการต่างๆ ที่นำเสนอในเวทีประชาคมมาจัดทำแผนชุมชน ในการร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชนต่อไป

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

3 มิถุนายน 2565 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

3 มิถุนายน 2565 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

3 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลเขาทราย นำโดย นายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคาร นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย พร้อมพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมี นางสาวชลฤดี บุญบาล นายอำเภอทับคล้อ เป็นประธานในพิธี ในช่วงเช่า เวลา 06.45 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และ ช่วงเย็น เวลา 18.30 น. ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอทับคล้อ (พ.อ.หญิง ดร.สมสมัย  สิทธิเกษร) จังหวัดพิจิตร

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

27 พฤษภาคม 2565 ลงพื้นที่จัดทำ "โครงการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง" ชุมชน ม.1 พัฒนา หมู่ที่ 1

27 พฤษภาคม 2565 ลงพื้นที่จัดทำ "โครงการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง" ชุมชน ม.1 พัฒนา หมู่ที่ 1

27 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลเขาทราย นำโดย นายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคาร นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล ร่วมลงพื้นที่บริเวณบ้านนายเสกสรรค์ โตอินทร์ ชุมชนหมู่่ 1 พัฒนา หมู่ที่ 1 เพื่อจัดทำแผนชุมชน ซึ่งทางเทศบาลฯ ได้จัดทำ "โครงการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง" เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการทำแผนชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเป็นเวทีประชาคมของชุมชนที่นำเสนอปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ พร้อมจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการโดยประชาชนในชุมชน ซึ่งทางเทศบาลฯ จะได้รวบรวมโครงการต่างๆที่นำเสนอในเวทีประชาคมมาจัดทำแผนชุมนเพื่อร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชนต่อไป

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

Please publish modules in offcanvas position.