เทศบาลตำบลเขาทราย

444 หมู่ 4 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230

056-649338

khaosai.go.th@gmail.com

www.khaosai.go.th

ติดต่อเทศบาลตำบลเขาทราย