ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณซอย 4 ฝั่งทิศใต้ (จากบ้านนายแต้ม) และฝั่งทิศเหนือต่อจากรางระบายน้ำเดิม ถึงบ่อพักท่อระบายน้ำซอย 2 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์