ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณซอย 6 ซอย 6-1 ซอย 10 และซอย 14 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์