ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยขยายเมนประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาวรวม 500 เมตร พร้อมอุปกรณ์ท่อ และจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง