ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง อ่าน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส จำนวน 8 ถังๆ ละ 8,300 บาท เป็นเงิน 66,400 บาท โดยวิธีเฉพาเจาะจง 02 กรกฎาคม 2563 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณซอย 4 ฝั่งทิศใต้ (จากบ้านนายแต้ม) และฝั่งทิศเหนือต่อจากรางระบายน้ำเดิม ถึงบ่อพักท่อระบายน้ำซอย 2 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 22 มิถุนายน 2563 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณซอย 6 ซอย 6-1 ซอย 10 และซอย 14 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 19 มิถุนายน 2563 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วบริเวณด้านหลังและด้านข้างฝั่งทิศตะวันออกของ สนง.เทศบาลตำบลเขาทราย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 18 มิถุนายน 2563 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยขยายเมนประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาวรวม 500 เมตร พร้อมอุปกรณ์ท่อ และจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิถุนายน 2563 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 81-1628 จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 6,560 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิถุนายน 2563 6
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบายน้ำ คสล.บริเวณซอย4 ฝั่งทิศใต้(จากบ้านนายแต้ม) และฝั่งทิศเหนือต่อจากรางระบายน้ำเดิม ถึงบ่อพักท่อระบายน้ำซอย 2 หมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 10 มิถุนายน 2563 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น บริเวณลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มิถุนายน 2563 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 12,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มิถุนายน 2563 1
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณซอย4 ฝั่งทิศใต้(จากบ้านนายแต้ม) และฝั่งทิศเหนือต่อจากรางระบายน้ำเดิม ถึงบ่อพักท่อระบายนน้ำซอย2 หมู่ที่1 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ 08 มิถุนายน 2563 5
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณซอย 6 ซอย6-1 ซอย10 และ ซอย14 หมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 04 มิถุนายน 2563 12
ประกวดจ้างก่อสร้างรั้วบริเวณด้านหลังและด้านข้างฝั่งทิศตะวันออกของสำนักงานเทศบาลตำบลเขาทราย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 04 มิถุนายน 2563 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการดำเนินงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลเขาทราย จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 98,824.67 บาท 02 มิถุนายน 2563 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 30,250 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มิถุนายน 2563 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มิถุนายน 2563 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำพร้อมติดตั้ง ขนาดแรงม้า 1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 28,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มิถุนายน 2563 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 10,629 บาท 01 มิถุนายน 2563 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้ว คสล.บริเวณสระหลวง หมู่ที่10 29 พฤษภาคม 2563 11
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณซอย4 ฝั่งทิศใต้ และฝั่งทิศเหนือ ต่อจากรางระบายน้ำเดิม ถึงบ่อพักท่อระบายน้ำซอย 2 หมู่ 1 26 พฤษภาคม 2563 7
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (บริเวณซอย6 ซอย6-1 ซอย10 และซอย14 หมู่ที่1) 25 พฤษภาคม 2563 8