พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

     เทศบาลตำบลเขาทราย  นำโดยนายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคารนายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาทราย  พนักงานเทศบาล  หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนพร้อมด้วยประชาชนในเขตเทศบาล ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี   พ.ศ.2562 โดยในภาคค่ำได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเขาทราย  โดยนายภูดิท   อินสุวรรณ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร  ให้เกียรติเป็นประธาน โดยมีประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก 

 

>> ดูรูปภาพทั้งหมด <<