การจัดงานวันแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562

     เทศบาลตำบลเขาทราย  ร่วมกับประชาชนชาวตำบลเขาทราย ได้ร่วมใจจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 12 กรกฎาคม  2562    วัดพระพุทธบาทเขาทราย โดยมีการถวายเทียนพรรษาเพื่อประกอบกิจกรรมวันเข้าพรรษาเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวันเข้าพรรษาของชาวเขาทรายรวมทั้งทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและวัดพระพุทธบาทเขาทรายซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเขาทราย และสร้างความสามัคคีของประชาชนในเขตเทศบาล  มีการถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อใช้ในการจำพรรษาในช่วงตลอด 3  เดือน โดยมีนายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคาร นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พร้อมด้วยประชาชนชาวตำบลเขาทรายได้ร่วมถวายเทียนแด่พระภิกษุสงฆ์

>> ดูรูปภาพทั้งหมด <<