พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล นื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 3 มิถุนายน 2562

     เทศบาลตำบลเขาทราย  นำโดยนายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคารนายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาทราย  พนักงานเทศบาล  หน่วยงานภาครัฐ  และภาคเอกชนพร้อมด้วยประชาชนในเขตเทศบาลได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  ประจำปีพุทธศักราช  2562  วันที่ 3  มิถุนายน  2562 โดยในภาคค่ำได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเขาทราย

>> ดูรูปภาพทั้งหมด <<