ปฐมนิเทศคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย

 

     เทศบาลตำบลเขาทราย ได้จัดทำการปฐมนิเทศคณะครูและผู้ปกครองที่นำเด็กมาเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย ในวันที่ 1พฤษภาคม 2562  ตั้งแต่เวลา  14.00 15.00  น.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย  เพื่อให้ผู้ปกครอง ได้รับทราบนโยบาย  แนวทางปฏิบัติ กฎระเบียบต่างๆ ของทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติร่วมกันอีกทั้งเพื่อให้ผู้ปกครองและคณะครูได้แลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน                     

>> ดูรูปภาพทั้งหมด <<