โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชาเป็นสุข

     เทศบาลตำบลเขาทราย ร่วมกับวัดเขาทรายและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย  ได้ร่วมใจกันจัดทำโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชาเป็นสุข  ในวันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2562    วัดเขาทราย อำเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการรักษาศีล 5  และตั้งใจรักษาศีล 5  น้อมนำศีล 5 และหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  และนำพาครอบครัวและชุมชนไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุข  โดยพระอาจารย์วรพจน์  จิตตคุตโต ได้บรรยายธรรมะ  เรื่องศีล 5 พร้อมชมการ์ตูนสั้นสอนธรรมมะ  ระบายสีการ์ตูนธรรมมะ  พร้อมชมแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวบริเวณวัดเขาทราย โดยมีเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย  จำนวน 80  คน เข้าร่วมโครงการ

>> ดูรูปภาพทั้งหมด <<