12 มกราคม 2562 วันเด็กแห่งชาติ

     เทศบาลตำบลเขาทราย นำโดยนายภานุวัฒน์   รัตนศฤงคาร  นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาทราย    พนักงาน   ลูกจ้างร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์  ที่ 12  มกราคม  2562  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลเขาทราย   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทรายกล้าคิด กล้าแสดงออก  ส่งเสริมพัฒนาแห่งวัย   โดย นายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคาร  นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย ได้อ่านสาสน์วันเด็กและกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ในงานมีกิจกรรมต่างๆ  ให้เด็กได้แสดงความสามารถส่งเสริมและพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ  สติปัญญา อาทิ เกมโยนบอล  ลงตะกร้า  ชักกะเย่อ  เกมเก้าอี้ดนตรี  และวาดรูประบายสี พร้อมมีการจัดนิทรรศการการเรียนรู้ของนักเรียน  โดย  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กปี 2562 คือ"เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"

 

>> ดูรูปทั้งหมด <<