การจัดงานวันปีใหม่ 1 มกราคม 2562

     เทศบาลตำบลเขาทราย   นำโดยนายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคาร   นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาทรายร่วมใจกันจัดงาน  วันขึ้นปีใหม่  ในวันที่ 1 มกราคม  2562    บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลเขาทราย เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว  โดยมีนายวิศิษฐ์  เบญจพิทักษ์กุล นายอำเภอทับคล้อให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธี   พร้อมนายภานุวัฒน์   รัตนศฤงคาร  นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย  ร่วมอำนวยอวยพรส่งความสุขให้ประชาชน    และได้ร่วมกันทำบุญ  ตักบาตรอาหารคาวหวาน  โดยมีประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร เป็นจำนวนมาก

>> ดูรูปทั้งหมด <<