งานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดพระพุทธบาทเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

     วัดพระพุทธบาทเขาทรายร่วมกับเทศบาลตำบลเขาทราย  หน่วยงานต่างๆและประชาชนชาวตำบลเขาทราย  ร่วมใจกันจัดงานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ  ระหว่างวันที่   25-26  ตุลาคม  2561   วัดพระพุทธบาทเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลเขาทราย

     การจัดงานเริ่มในวันที่ 25  ตุลาคม  2561 เวลา 08.00  น.  เริ่มเคลื่อนขบวนแห่พระพุทธรูปปางประจำวันจากบริเวณ หน้าวัดวังหลุมมายังวัดพระพุทธบาทเขาทราย  เวลา  17.00  น. ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีปิดทองพระพุทธไสยาสน์  โดยนายสมศักดิ์  โพธิ์ศรีทอง นายอำเภอทับคล้อ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561เวลา 08.09 น. ประกอบพิธีพราหมณ์บวงสรวงเทพยดาโดยสมมุติเทพ นำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายวิทยา  มากปาน เป็นท้าวสักกะเทวราช  เวลา  09.09 น. ประกอบพิธีเปิดงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะประจำปี พ.ศ.2561โดยนายสมเกียรติ  พันธรรม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคาร  นายกเทศมนตรีตำบลเขาทรายกล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งในปีนี้นายวิทยา มากปาน สมมุติเทพเป็นท้าวสักกะเทวราชนำขบวนเทวดา  นางฟ้า และพระภิกษุ  สามเณร  จำนวน 350 รูป ลงรับบิณฑบาตจากมณฑปยอดเขาทรายสู่ลานวัดพระพุทธบาทเขาทราย  พร้อมมีการจัดศูนย์แสดงสินค้า  OTOP  ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น  

>> ดูรูปทั้งหมด <<