การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรมษา 86 พรรษา 12  สิงหาคม 2561

     เทศบาลตำบลเขาทราย  นำโดยนายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคารนายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาทราย  พนักงานเทศบาล  หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนพร้อมด้วยประชาชนในเขตเทศบาล ได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12  สิงหาคม  2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาทราย โดยในภาคเช้าได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและในภาคค่ำได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ    

>> ดูรูปภาพทั้งหมด <<