สรุปผลการประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง อ่าน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 08 กรกฎาคม 2563 1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 01 มิถุนายน 2563 14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2563 05 พฤษภาคม 2563 18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 01 เมษายน 2563 30
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 02 มีนาคม 2563 52
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 05 กุมภาพันธ์ 2563 82
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 06 มกราคม 2563 87
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่2 (เมษายน-กันยายน) 30 กันยายน 2562 3
ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 20 พฤศจิกายน 2561 339
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 13 พฤศจิกายน 2561 30
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 04 ตุลาคม 2561 31
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 04 กันยายน 2561 33
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2561 03 สิงหาคม 2561 28
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 06 กรกฎาคม 2561 35
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 08 มิถุนายน 2561 19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 18 พฤษภาคม 2561 19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 03 เมษายน 2561 29
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 05 มีนาคม 2561 34
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 02 กุมภาพันธ์ 2561 30
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 05 มกราคม 2561 28
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 13 ธันวาคม 2560 29
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560 03 พฤศจิกายน 2560 29