Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณซอย4 ฝั่งทิศใต้(จากบ้านนายแต้ม) และฝั่งทิศเหนือต่อจากรางระบายน้ำเดิม ถึงบ่อพักท่อระบายนน้ำซอย2 หมู่ที่1 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์

Please publish modules in offcanvas position.