ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

เทศบาลตำบลเขาทราย  นำโดยนายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคารนายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ หอประชุมอำเภอทับคล้อ(พ.อ.หญิง ดร.สมสมัย สิทธิเกษร) โดยมี นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล นายอำเภอทับคล้อ เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล  พร้อมร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน      

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ประจำปีพุทธศักราช 2563  3 มิถุนายน  2563 พร้อมกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563 3 มิถุนายน 2563 พร้อมกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล

เทศบาลตำบลเขาทราย  นำโดยนายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคารนายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาทราย  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  ประจำปีพุทธศักราช  2563  วันที่ 3  มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาทราย  พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดคูคลองและบริเวณโดยรอบทางเข้าสำนักงาน พร้อมแขวงการทางจิตเสือเต้นได้อนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้บริเวณทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลเขาทราย  

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

การจัดงานวันแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563

การจัดงานวันแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลเขาทราย นำโดยนายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคาร นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาทราย พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง หน่วยงานภาครัฐและประชาชน  ชาวตำบลเขาทราย ได้ร่วมใจจัดกิจกรรมโครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา  ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 30  มิถุนายน  2563  ณ วัดเขาทราย โดยมีการถวายเทียนพรรษาเพื่อประกอบกิจกรรมวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวันเข้าพรรษาของชาวเขาทราย  รวมทั้งทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและวัดเขาทรายซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเขาทราย  สร้างความสามัคคีของประชาชน  ในเขตเทศบาล  มีการถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อใช้ในการจำพรรษาในช่วงตลอด  3  เดือน โดยมีนายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคาร  นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พร้อมด้วยประชาชนชาวตำบลเขาทรายได้ร่วมถวายเทียนแด่พระภิกษุสงฆ์

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร  นำโดยนายชาติชาย  เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรพร้อมทีมงานร่วมกับเทศบาลตำบลเขาทราย  นำโดยนายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคาร  นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาทราย และพนักงานเทศบาล ลูกจ้างได้ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลเขาทราย ในวันที่ 9 เมษายน 2563  เวลา 13.30  น. เป็นต้นไป  โดยได้ทำการฉีด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พร้อมทำการแจกเจลล้างมือให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาทราย

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

© 2020 เทศบาลตำบลเขาทราย. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.