โครงการฝึกอาชีพ (ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข) เทศบาลตำบลเขาทราย ปี 2561

โครงการฝึกอาชีพ (ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข) เทศบาลตำบลเขาทราย ปี 2561

     เทศบาลตำบลเขาทราย  ได้จัดโครงการฝึกอาชีพ (ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข) เทศบาลตำบลเขาทราย ปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 2  สิงหาคม  2561  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย  เพื่อส่งเสริมการฝึกอาชีพให้ประชาชน  นักเรียน ผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน  ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสำนึก  ทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิต วิถีไทย ปลอดภัยจากสารพิษ  โดยได้รับเกียรติจาก นางชาลิณี  ดีรักษา ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลเขาทราย  เป็นวิทยากรให้การอบรม การทำน้ำยาซักผ้า  น้ำยาล้างจาน  น้ำยาปรับผ้านุ่ม สบู่เหลว  โดยมีประชาชนและผู้ปกครองเข้าร่วมรับการอบรมและฝึกอาชีพจำนวนมาก

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

การจัดงานวันแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561

การจัดงานวันแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561

     เทศบาลตำบลเขาทราย  ร่วมกับประชาชนชาวตำบลเขาทราย ได้ร่วมใจจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันแห่เทียนเข้าพรรษา  ประจำปี พ.ศ.2561  ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561  ณ  วัดพระพุทธบาทเขาทราย โดยมีการถวายเทียนพรรษาเพื่อประกอบกิจกรรมวันเข้าพรรษา เป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวันเข้าพรรษาของชาวเขาทราย  รวมทั้งทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและวัดพระพุทธบาทเขาทรายซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเขาทราย  และสร้างความสามัคคีของประชาชนในเขตเทศบาล  โดยในช่วงเช้าได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร  มีพิธีสงฆ์ตามวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  โดยมีประชาชนมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรจำนวนมาก  มีการถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อใช้ในการจำพรรษาในช่วงตลอด  3  เดือน โดยมีนายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคาร  นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย  พร้อมด้วยประชาชนชาวตำบลเขาทรายได้ร่วมถวายเทียนแด่พระภิกษุสงฆ์

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561

การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561

     เทศบาลตำบลเขาทราย  นำโดยนายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคารนายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาทราย  พนักงานเทศบาล หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนพร้อมด้วยประชาชนในเขตเทศบาล ได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  28 กรกฎาคม  2561 โดยในภาคค่ำได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสัการะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ  บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเขาทราย     

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

หมู่บ้านรักษาศีล 5  ประชาเป็นสุข

หมู่บ้านรักษาศีล 5  ประชาเป็นสุข

     เทศบาลตำบลเขาทราย ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย  ได้ร่วมใจกันจัดทำโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5 ประชาเป็นสุข  ในวันที่ 29  มิถุนายน  2561 ณ  วัดพระพุทธบาทเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร  เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กได้ตระหนักถึงคุณค่าของการรักษาศีล 5  และตั้งใจรักษาศีล 5  น้อมนำศีล 5 และหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  และนำพาครอบครัวและชุมชนไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขโดยพระอาจารย์เอกลักษณ์  อารยสุโภ ได้บรรยายธรรมะ  เรื่องศีล 5 สอนการไหว้พระ  การกราบพระและสวดมนต์ง่ายๆ แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ชมการ์ตูนสั้นสอนธรรมมะ ระบายสีการ์ตูนธรรมมะ โดยมีเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทรายและผู้ปกครอง จำนวน 50  คนเข้าร่วมโครงการ

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

© 2020 เทศบาลตำบลเขาทราย. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.