Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน
25 พฤษภาคม 2565 ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธไมตรีระหว่างส่วนราชการฯและท้องถิ่น ครั้งที่ 6

25 พฤษภาคม 2565 ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธไมตรีระหว่างส่วนราชการฯและท้องถิ่น ครั้งที่ 6

25 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลเขาทราย นำโดย นายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคาร นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย มอบหมายให้ ผอ.กองช่าง และ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธไมตรีระหว่างส่วนราชการระดับจังหวัด ส่วนราชการระดับอำเภอและท้องถิ่น ครั้งที่ 6 ณ วัดหนองพงษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน โดยมี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมนำปั่นจักรยานเพื่อเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบปัญหาทางครัวเรือน จำนวน 5 ราย รวมระยะทาง 3 กิโลเมตร

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

12 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลเขาทรายจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  พ.ศ.2565

12 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลเขาทรายจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเขาทราย นำโดย นายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคาร นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล พร้อมใจร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม 2565 โดยร่วมใจจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดินสืบสาน 100 ล้านต้น" บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

26 พฤษภาคม 2565 ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร" ครั้งที่ 6

26 พฤษภาคม 2565 ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร" ครั้งที่ 6

26 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลเขาทราย นำโดย นายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคาร นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ผอ.กองช่างและ หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร" ครั้งที่ 6 ณ วัดวังแดงเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยมีส่วนราชการต่างๆ ร่วมจัดกิจกรรมให้บริการประชาชน อาทิ การให้ความรู้แจกเอกสาร แจกเมล็ดพันธ์พืชผัก ต้นไม้ การจำหน่ายสินค้าราคาย่อมเยา ฯลฯ โดยมี นายไพบูลย์  ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนของส่วนราชการดังกล่าวฯ พร้อมร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมพบปะข้าราชการและประชาชนในพื้นที่รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน โดยมี นางสาวชลฤดี บุญบาล นายกอำเภอทับคล้อ กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูลสภาพพื้นที่ของตำบลเขาทราย และหน่วยงานต่างๆ ได้ชี้แจงปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบพร้อมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับปัญหาความเดือนร้อนและความต้องการของประชาชน

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

29 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลเขาทราย จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาทราย

29 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลเขาทราย จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาทราย

29 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลเขาทราย จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาทราย โดยพนักงานเทศบาลฯ พร้อมใจร่วมรดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง เนื่องในเดือนปีใหม่ของไทย โดยนายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคาร นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย พร้อมร่วมอำนวยอวยพรให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

Please publish modules in offcanvas position.