Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน

สำนักปลัด

รัชนี ช่างด้วง
รัชนี ช่างด้วงรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
สมคิด สินชัย
สมคิด สินชัยหัวหน้างานป้องกันฯ
สาวิตรี กาญจนศิลปคม
สาวิตรี กาญจนศิลปคมนักพัฒนาชุมชน
สมบัติ วุฒิ
สมบัติ วุฒิหัวหน้าฝ่ายแผนงาน
นัยนา ก๊กมาศ
นัยนา ก๊กมาศเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนฯ
เสนอ คำพิทูล
เสนอ คำพิทูลพนักงานขับรถดับเพลิง
รัชนี ช่างด้วง
รัชนี ช่างด้วงหัวหน้าแผนงาน
นฤมล พรมพิทักษ์
นฤมล พรมพิทักษ์นักวิชาการประชาสัมพันธ์
เยาวราช แสงอร่าม
เยาวราช แสงอร่ามบุคคลากร
สุทิน คำสุภาพ
สุทิน คำสุภาพพนักงานขับรถดับเพลิง
จันทร์ฉาย วงษ์ทองดี
จันทร์ฉาย วงษ์ทองดีผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียนฯ

© 2020 เทศบาลตำบลเขาทราย. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.