Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน

ยกเลิกการใช้สำนเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรอบเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการจดทะเบียนพาณิชย์ฯ และการเรียกเก็บภาษีป้าย

© 2021 เทศบาลตำบลเขาทราย. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.