Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน
  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อพัดลมติดผนังขนาด 18นิ้ว จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ บบ-4303 เป็นเงิน 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 7,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อให้พอเพียงต่อการใช้ในการปฏิบัติงานราชการของเทศบาลตำบลเขาทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด เป็นเงิน 36,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู (หมายเลขทะเบียน กข 5094)
  9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการเป็นเงิน 30,850 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-7837 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
© 2021 เทศบาลตำบลเขาทราย. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.