Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ) จำนวน 600 ชุด เป็นเงิน 18,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง