Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน
25 พฤษภาคม 2565 ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธไมตรีระหว่างส่วนราชการฯและท้องถิ่น ครั้งที่ 6

25 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลเขาทราย นำโดย นายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคาร นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย มอบหมายให้ ผอ.กองช่าง และ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธไมตรีระหว่างส่วนราชการระดับจังหวัด ส่วนราชการระดับอำเภอและท้องถิ่น ครั้งที่ 6 ณ วัดหนองพงษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน โดยมี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมนำปั่นจักรยานเพื่อเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบปัญหาทางครัวเรือน จำนวน 5 ราย รวมระยะทาง 3 กิโลเมตร

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

12 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลเขาทรายจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  พ.ศ.2565

12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเขาทราย นำโดย นายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคาร นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล พร้อมใจร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม 2565 โดยร่วมใจจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดินสืบสาน 100 ล้านต้น" บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

26 พฤษภาคม 2565 ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร" ครั้งที่ 6

26 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลเขาทราย นำโดย นายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคาร นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ผอ.กองช่างและ หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร" ครั้งที่ 6 ณ วัดวังแดงเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยมีส่วนราชการต่างๆ ร่วมจัดกิจกรรมให้บริการประชาชน อาทิ การให้ความรู้แจกเอกสาร แจกเมล็ดพันธ์พืชผัก ต้นไม้ การจำหน่ายสินค้าราคาย่อมเยา ฯลฯ โดยมี นายไพบูลย์  ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนของส่วนราชการดังกล่าวฯ พร้อมร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมพบปะข้าราชการและประชาชนในพื้นที่รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน โดยมี นางสาวชลฤดี บุญบาล นายกอำเภอทับคล้อ กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูลสภาพพื้นที่ของตำบลเขาทราย และหน่วยงานต่างๆ ได้ชี้แจงปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบพร้อมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับปัญหาความเดือนร้อนและความต้องการของประชาชน

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

29 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลเขาทราย จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาทราย

29 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลเขาทราย จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาทราย โดยพนักงานเทศบาลฯ พร้อมใจร่วมรดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง เนื่องในเดือนปีใหม่ของไทย โดยนายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคาร นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย พร้อมร่วมอำนวยอวยพรให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

Please publish modules in offcanvas position.