การติดต่อ

ติดต่อเทศบาล
ที่อยู่:
เลขที่ 444 หมู่4 ถนนชมฐีระเวช ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66230
โทรศัพท์:
056-649338
โทรสาร:
056-649338 ต่อ 108

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก

ข้อมูลอื่น ๆ

ข้อมูลอื่น ๆ:

 

หมายเลขติดต่อภายใน

นายกเทศมนตรี  กด  111
รองนายกเทศมนตรีฝ่ายโยธา  กด  114
รองนายกเทศมนตรีฝ่ายสาธารณสุข  กด  116
ปลัดเทศบาล              กด  105
สำนักปลัด  กด  115
กองคลัง   กด  112
งานจัดเก็บรายได้  กด  102
กองสาธารณสุข   กด  106
กองช่าง          กด  103
กองการศึกษา     กด  107
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย       กด  109