โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง ปี2559...
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง ปี2559

      เทศบาลตำบลเขาทราย ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2559 (ครั้ [ ... ]

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร...
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

      เทศบาลตำบลเขาทราย ได้จัดโครงการฝึกอบรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงาน [ ... ]

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559

      เทศบาลตำบลเขาทราย โดยนายภานุวัฒน์ รัตนศฤงคารนายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา [ ... ]

ประเพณีแห่เทียนพรรษา
ประเพณีแห่เทียนพรรษา

      เทศบาลตำบลเขาทราย นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลเขาทราย และประชาชนในเขตเทศบาลฯ [ ... ]

วันเทศบาล ประจำปี 2559
วันเทศบาล  ประจำปี 2559

        เทศบาลเป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งของไทยซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2476   [ ... ]

งานวันสงกรานต์วัดเขาทราย ปี 2559
งานวันสงกรานต์วัดเขาทราย ปี 2559

          เทศบาลตำบลเขาทราย  นำโดยนายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคาร พร้อมพนักงานเทศบาล  เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีวั [ ... ]

Other Articles