พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนา...
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12  สิงหาคม  2562

     เทศบาลตำบลเขาทราย  นำโดยนายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคารนายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิ [ ... ]

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็...
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

     เทศบาลตำบลเขาทราย  นำโดยนายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคารนายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิ [ ... ]

การจัดงานวันแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562...
การจัดงานวันแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562

     เทศบาลตำบลเขาทราย  ร่วมกับประชาชนชาวตำบลเขาทราย ได้ร่วมใจจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันแห่เทียนเข้าพรรษ [ ... ]

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล นื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนา...
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล นื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562  3 มิถุนายน 2562

     เทศบาลตำบลเขาทราย  นำโดยนายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคารนายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิ [ ... ]

ประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)...
ประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)

     เทศบาลตำบลเขาทราย   ได้ดำเนินการจัดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีของเทศบาลตำบลเขา [ ... ]

ปฐมนิเทศคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย...
ปฐมนิเทศคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย

       เทศบาลตำบลเขาทราย ได้จัดทำการปฐมนิเทศคณะครูและผู้ปกครองที่นำเด็กมาเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ ... ]

วันเทศบาล  ประจำปี 2562
วันเทศบาล  ประจำปี 2562

     เทศบาลเป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งของไทยซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2476 ได้ [ ... ]

งานประเพณีวันสงกรานต์วัดเขาทราย
 งานประเพณีวันสงกรานต์วัดเขาทราย

    เทศบาลตำบลเขาทราย นำโดยนายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคาร พร้อมพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีวันสงกรา [ ... ]

Other Articles