โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย...
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย ได้จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อรับท [ ... ]

กิจกรรมออกำลังกายเต้นแอโรบิคทุกวันพุธ...
กิจกรรมออกำลังกายเต้นแอโรบิคทุกวันพุธ

เทศบาลตำบลเขาทราย  ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เต้นแอโรบิคตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให [ ... ]

ประชุมประชาคมด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ...
ประชุมประชาคมด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ

เทศบาลตำบลเขาทราย ได้ดำเนินการจัดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ด้านการเกษตรและแห [ ... ]

การจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปีที่ 89 ในวันที่ 5 ธันวาคม  2...
การจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปีที่ 89 ในวันที่ 5 ธันวาคม  2559   

เทศบาลตำบลเขาทราย  ได้จัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ปีที่ 89  ในวัน [ ... ]

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลเขาทราย ร่วมถวายพวงมาลา...
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลเขาทราย ร่วมถวายพวงมาลา

 23  ตุลาคม 2560 วันปิยมหาราช เทศบาลตำบลเขาทราย นำโดย นายภานุวัฒน์ รัตนศฤงคาร  นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย พร้อมด้ว [ ... ]

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ร่วมถวายความอาลัย...
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ร่วมถวายความอาลัย

     ในวันที่  19 ตุลาคม 2559 เทศบาลตำบลเขาทราย  นำโดย นายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคาร  นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย พร้อมคณ [ ... ]

Other Articles